• Samstag 22.06.19

  • Samstag 15.06.19

  • Freitag 07.06.19 (Herzbeben)

  • Samstag 18.05.19

  • Freitag 10.05.19 (Auftritt Michael Wendler)

  • Freitag 03.05.19 (Herzbeben)

  • Dienstag 30.04.19 (Tanz in den Mai)

  • Samstag 13.04.19

  • Freitag 05.04.19 (Herzbeben)

  • Freitag 01.03.19 (Herzbeben)